Estàs ací:Home Quienes somos Nuestro Ideario

Manifest pel Canvi

MANIFEST DE POBLE PEL CANVI
EL NOSTRE IDEARI

Durant massa temps els ciutadans i ciutadanes del territori valencià nos hem desentés del nostre devindre, cedint la presa de decisions a una casta política que únicament s'ha mostrat capaç a l’hora de favorir a afins i clients. Ya siga per vot o per omissió del mateix hem propiciat una forma de governar a on els interessos partidistes prevalen sobre aquells realment importants per al conjunt de la societat. No és el moment de buscar culpables, és l'hora de prendre decisions.

 

En el transcórrer de tota societat arriba un moment en el que els ciutadans han de conscienciar-se de la seua força i de les seues responsabilitats si volen una situació millor. I més encara en una societat que es pretén democràtica. Aixina puix, des d'una visió crítica en l’actual estat de coses i del sistema orquestat per a governar-nos, POBLE DEMOCRÀTIC naix en la més ferma convicció de que una atra societat i una atra forma de governar és possible.

És per açò que des del nostre proyecte no entenem la política sino com a una responsabilitat cívica i en cap cas com a una forma de guanyar-se la vida o satisfer les ànsies de protagonisme o privilegis. D'esta forma, per als participants de POBLE governar no és l’objectiu ultim, sino un mig per a millorar les condicions de vida de tots els ciutadans que conviuen en el territori valencià.

Per lo dit, els participants de POBLE nos considerem, per damunt de tot, agents de canvi social. I per a ser dignes d'esta denominació, és imprescindible la pròpia formació i la transparència en les nostres iniciatives. Ademés, entenem que la població ha de ser sabedora dels actes duts a terme, de les decisions preses i les motivacions que han dut a les mateixes, per lo que es necessàriauna claritat informativa total i un decidit eixercici de pedagogia democràtica, potenciant una participació ciutadana crítica i la fiscalisació de les actuacions polítiques.

Un canvi com el propost es un anhel que deuria ser comú a tots els pobles del món. Des de POBLE desenrollarem esta faena, tan ilusionant com titànica, en el nostre àmbit natural, que és el territori que històricament ha segut denominat com a Regne de Valéncia. Això és aixina perque entenem que tots els pobles del món tenen una personalitat pròpia, i les mides que es prenguen han de ser adaptades a la seua realitat sociocultural i històrica; i el Poble Valencià, per ell mateix, posseïx eixa personalitat. No obstant, estem oberts a participar en aquelles estructures extravalencianes a on es prenguen decisions que afecten al nostre territori.

En tot lo expost se fa imprescindible dotar al proyecte d'una série de valors que han de guiar tant les accions mampreses de forma colectiva des de POBLE com als participants que abracen la seua causa. Estos valors bàsics són: l'actitut radicalment democràtica, la vocació de servici, la solidaritat, l’honradea, l'inconformisme, la visió optimisadora dels recursos públics i la sostenibilitat.

La democràcia, entesa com el sistema de govern a on la societat, lliure i reunida en igualtat, decidix les regles que marquen les relacions ciutadanes i la seua proyecció cap al futur, es mostra com a la millor opció per a fomentar un proyecte de societat que busque el be comú i el major grau de felicitat per al conjunt de les persones que la conformen. Per a fer efectiva esta actitut democràtica és necessària l'existència d'una igualtat d'oportunitats de tots els elements de la societat, que la diversitat es veja com a una oportunitat d'enriquiment i de millora, i una actitut oberta i tolerant cap a les discrepàncies, que han de ser resoltes des del diàlec i mai per l'opressió o la violència.

La vocació de servici és un punt imprescindible de POBLE, puix la política no deu ser mai més un problema afegit als habituals de la població, sino la solució dels mateixos. I això no serà aixina a no ser que els encarregats de l'eixercici dels càrrecs públics entenguen la seua funció com a una possibilitat per a propiciar el progrés i la prosperitat del conjunt dels ciutadans.

Per solidaritat no entenem la simple caritat en la que hui en dia algunes concepcions han reduït l'amplitut del terme. Per solidaritat definim un verdader espirit de confraternitat i germanor que porte a pretendre ajudar als atres a que conseguixquen els mijos per a proporcionar-se el seu progrés i felicitat. Un element clau en este sentit, i al que la nostra iniciativa dona una rellevància especial, són els servicis públics, que han de ser de calitat i eficients.

L’honradea, actitut i concepte maltractats últimament per tots els estaments de govern que hem patit, serà una de les claus de la nostra iniciativa política. No es pot tolerar cap tipo de corrupció ni d'aprofitament dels bens i mijos comunals per al profit propi o partidiste. Apostem de manera ferma i decidida per la transparència en les accions, contes i gestions. Ademés, tot càrrec públic obtingut per mig de l’activitat de l'iniciativa política POBLE serà fruit d'un treball en equip i dels esforços d'un grup de gent, i aixina deu ser considerat per la persona que l'ocupe.

L'inconformisme, entés com a una actitut de millora de tot allò millorable, tant a títul personal com colectiu, serà el camí per a eliminar situacions de marginació, desigualtat i injustícia. POBLE és un proyecte d'ànimes inquetes i en ganes d'ajudar per a fer del món un lloc més humà i agradable.

L'us optimisador dels recursos públics naix de la ferma creença de que estos són un be comú del conjunt de la societat i no un vedat de qui detenta el poder. Sent aixina, estos han de ser empleats baix una visió racionalisadora i eficient. Per ad això se precisa d'una gestió que simplifique i coordine, buscant traure la màxima rendabilitat al menor cost en l'eixercici de l'administració pública i dels recursos del conjunt de la societat.

Per últim, la sostenibilitat la prenem en una doble accepció. Per una part, el proyecte de POBLE fa una aposta ferma i convençuda per l'autofinançació. Com hem dit, els recursos de la societat són de tota la societat i no poden anar destinats a sufragar els costs d'una part de la població que vol dedicar-se a la política en una vocació de servici. Per una atra banda, la sostenibilitat s'entén en una vertent ecològica, puix el patrimoni ecològic, a l’igual que el cultural, ha de ser protegit i potenciat, buscant harmonisar els efectes ineludibles de la vida humana sobre els recursos i espais naturals, en la seua preservació. Assegurar el benestar de les generacions actuals no pot posar en perill el de les generacions futures.

En conclusió:

POBLE abandona les postures tradicionals de dreta i esquerra per a convertir-se en un partit guiat per l'ideologia del be comú, buscant en tot moment el progrés i la felicitat de tots els ciutadans reunits en harmonia, sense discriminar a ningú per cap tipo de condició o elecció personal.

POBLE treballa per a un correcte equilibri entre els recursos públics i l’iniciativa privada que els sosté; generant una aliança entre els dos que redunde en una millor calitat de vida per a la ciutadania.

POBLE es centra en el benestar de la ciutadania, per lo que entenem que el punt fonamental del mateix és l'administració pròxima i oberta a escoltar els seus problemes. És per això que es primarà l'àmbit municipal dins del proyecte per ser la primera cèlula política bàsica de participació democràtica, i, per tant, més en contacte en la realitat de la població.

POBLE respecta i acata, a l’hora que defén, la Declaració Universal de Drets Humans i la Carta Europea de Drets Humans, aixina com tots aquells documents d’estes característiques que anteponguen les persones i el seu dret a la llibertat per damunt de qualsevol atre interés.

POBLE es presenta com una alternativa de canvi, apostant per una democràcia real que mostre la pluralitat social del Poble Valencià, eliminant barreres d'accés a les institucions de govern i aproximant la presa de decisions al poble que deu responsabilisar-se del propi benestar i del devindre com a comunitat.

POBLE comprén l'importància del coneiximent, per això propugnem una ensenyança que busque la consecució de persones autònomes i autodeterminades, és dir, que puguen valdre's i decidir per elles mateixes, puix eixa és la base de la democràcia. Eixa formació no ha d’estar restringida als anys de l'ensenyança formal sino que ha de donar-se a lo llarc de la vida.

POBLE aposta per una cohabitació sostenible en el mig ambient, propugnant un creiximent harmònic en els recursos propis de l'entorn físic, salvaguardant els espais naturals i les àrees d'especial interés ecològic.

POBLE defén una administració pública eficient i que garantise uns servicis públics de calitat que donen les adequades cobertures i, en aquelles àrees en que s’establixca la seua gratuïtat, com puga ser la sanitat, l’ensenyança obligatòria o la justícia, s’afronten els seus costs en els imposts dels contribuents.

POBLE és un proyecte aconfessional que respecta qualsevol creença religiosa que no atente contra l'integritat de les persones com a sers humans naixcuts lliures i en igualtat de drets. POBLE aposta també per una separació efectiva de les creences personals i l'eixercici de l'administració pública.

POBLE entén la comunitat humana que històricament s'ha denominat Regne de Valéncia com a una realitat sociocultural i política única, en un marc territorial definit i estable, una història comuna, una llengua privativa, un imaginari colectiu i unes senyes d’identitat compartides, i una voluntat de viure com a lo que és, valenciana.

POBLE es definix com a una iniciativa politica d’estricta obediència valenciana. La vertebració interna de la societat valenciana i la reivindicació externa dels drets que nos pertoquen han de contribuir a aumentar el nostre benestar i la nostra autoestima com a poble, base sobre la qual reconstruir un sentiment d’identitat enfortidor i integrador.

 

Escriu-nos un Esta direcció de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per vore-la. o crida'ns al nostre teléfon 634 599 899